Czym jest ekonomia behawioralna i jaki ma ona związek z ankietami online?

badania rynku

Ekonomia behawioralna, w swojej najprostszej formie, jest nauką o irracjonalności w podejmowaniu decyzji. Klasyczna ekonomia zakłada, że ludzie będą zachowywać się w sposób racjonalny przy podejmowaniu decyzji zakupowych, czy innych związanych z finansami. W prawdziwym świecie wiemy jednak, że nie jest to do końca prawdą. Każdy podlega świadomym lub nieświadomym uprzedzeniom, które wpływają na jego decyzje, a to może rozciągać się na odpowiedzi w ankietach online.

 

Użyj losowej kolejności pytań

Każda linijka tekstu lub obrazek w ankiecie internetowej może mieć wpływ na nastrój i sposób myślenia respondenta, a osoba wypełniająca badanie lub twórca ankiety online nie zdają sobie z tego sprawy. Skojarzenia, jakie wywołują obrazki lub marka mogą mieć trwały wpływ na późniejsze pytania. Poprzez zastosowanie losowej kolejności pytań na stronie, możesz zredukować efekt wpływu pytań i odpowiedzi na odpowiedzi udzielane na pytania, które pojawiają się później na stronie. Dlatego warto stosować randomizację kolejności zadawanych pytań w badaniu internetowym

 

Użyj randomizacji wyboru pytań zamiast bezpośrednich porównań

Często osoby wypełniające badania online unikają porównań, szczególnie w sytuacjach, w których ktoś może wierzyć, że zawsze reaguje racjonalnie, np. przy podejmowaniu decyzji o zakupie - jest to związane z ekonomią. Respondenci udzielający się w ankiecie internetowej mogą nie chcieć przyznać, że zastosowanie jednej reklamy jest bardziej prawdopodobne, aby wpłynąć na nich do dokonania zakupu. Tak więc, w przypadku porównywania kreacji reklamowych zamiast zadawać pytanie typu "Która z nich jest bardziej skłonna spowodować zakup produktu", rozważ stworzenie strony z dwoma pytaniami, po jednym dla każdej kreacji reklamowej, zadając bardziej neutralne pytanie. Przykładem takiego pytania może być zapytanie po prostu czy "lubią" kreację, a następnie ustawienie strony, aby pokazać tylko jedno pytanie z dwóch losowo. Następnie możesz porównać odpowiedzi na te dwa pytania, aby dokonać porównania.

 

Użyj losowości wyboru pytań, aby sprawdzić efekt sformułowania pytań

Czy chciałbyś coś, co działa w 99% przypadków? A może wolałbyś coś, co psuje się w 1% przypadków? Możesz, całkiem słusznie, powiedzieć, że są to te same rzeczy. Jednakże badanie ekonomii behawioralnej odkryło, że ludzie będą odpowiadać na te pytania w różny sposób. Podczas gdy istnieje ogólna zasada, że ludzie reagują bardziej przychylnie na pytania sformułowane pozytywnie, czasami może to być trudne, gdy mamy do czynienia ze sformułowaniami takimi jak powyżej, aby wiedzieć, które jest bardziej "pozytywne", więc aby uwzględnić to uprzedzenie, możesz stworzyć stronę z wieloma wersjami tego samego pytania, a następnie wybrać jedną losowo, aby pokazać ją respondentowi. Porównanie wyników ankiety online ujawni, czy istnieje tendencyjność spowodowana sformułowaniem pytania.