Tajemniczy Klient

Nasza firma wychodzi naprzeciw klientom, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku poprzez podniesienie jakości obsługi. klienta. Rosnąca konkurencja na rynku wymusza na firmach wyjątkową staranność na tym obszarze. Badanie tą metodą pozwala ocenić poziom wyszkolenia pracowników w obsłudze klienta. Badanie metodą Mystery Shopping jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy bezstronnie i obiektywnie ocenia placówkę i pracowników. Pozwala to na:

Ocenie podlega: