Tag: Tajemniczy klient

Tajemniczy Klient

Nasza firma wychodzi naprzeciw klientom, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku poprzez podniesienie jakości obsługi. klienta. Rosnąca konkurencja na rynku wymusza na firmach wyjątkową staranność na tym obszarze. Badanie tą metodą pozwala ocenić poziom wyszkolenia pracowników w obsłudze klienta. Badanie metodą Mystery Shopping jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy bezstronnie i obiektywnie ocenia placówkę i pracowników. Pozwala to na:

 • Obiektywną, bezstronną ocenę czytelności i dostępności oferty
 • Sprawdzenie dostosowania sposobów działania personelu do przyjętych standardów
 • Cykliczne monitorowanie postępów i określanie kierunków szkoleń i rozwoju strategii
 • Nie zakłócanie normalnego przebiegu pracy personelu przez czynności badawcze

Ocenie podlega:

 • Wygląd placówki i pracowników
 • Dyspozycyjność pracowników dla klienta, sprawność obsługi, zaangażowanie
 • Odpowiadanie na potrzeby klienta, umiejętności komunikacyjne
 • Kompetencja pracowników, znajomość branży, fachowa wiedza
 • Przestrzeganie standardów zachowań
 • Nastawienie do klienta, uprzejmość
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi, trudnymi