Badania kliniczne

Oprogramowanie, które zmienia wymiar badania

Mówiąc o procesach badawczych, które są efektywne podkreśla się rzetelność w pozyskiwaniu danych i ich interpretowaniu. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowania, które pozwalają na wzmocnienie etapu związanego ze zrozumienie zyskanych danych (system, clinical trial software). Takie oprogramowanie zostało wykorzystane np. w systemie elektronicznych kart obserwacji...


eCRF: w drodze po sukces

Uwzględniając wymagania, które stawiane są wobec przeprowadzanych projektów badawczych należy zaznaczyć, że powinny one w najwyższym stopniu dbać o bezpieczeństwo danych. Jednocześnie bardzo ważne jest zastosowanie rozwiązań (np. eCRF), które wesprą proces interpretowania dużych baz danych. Pozwoli to nie tylko na skrócenie czasu potrzebnego na realizację badania, ale przede...