eCRF: w drodze po sukces

badania kliniczne

Uwzględniając wymagania, które stawiane są wobec przeprowadzanych projektów badawczych należy zaznaczyć, że powinny one w najwyższym stopniu dbać o bezpieczeństwo danych. Jednocześnie bardzo ważne jest zastosowanie rozwiązań (np. eCRF), które wesprą proces interpretowania dużych baz danych. Pozwoli to nie tylko na skrócenie czasu potrzebnego na realizację badania, ale przede wszystkim w pozytywny sposób wpłynie na osiągane wyniki.

 

Przede wszystkim monitorowanie

Decydując się na proces badawczy należy po pierwsze zastanowić się nad jego celem. Tylko działanie, które podlega skonkretyzowanemu celowi może zostać wykorzystane efektywne, a co za tym idzie sam plan badania musi zawierać:

Zastosowując narzędzie, którym jest eCRF można monitorować osiągane postępy w procesie badawczym, a tym samym sprawdzać, w jakim stopniu założone kwestie zostały zrealizowane.

 

Plan porządkuje działanie

Rozpoczynając proces badawczy należy odpowiedzieć sobie na takie pytania jak:

Znając odpowiedź na te pytania można zacząć planować proces badawczy. Dobry plan rozpoczyna się od rozmowy, w toku której przedstawia się najważniejsze kwestie dla każdej ze stron, a także prezentuje się swoje zdolności i ewentualne ograniczenia.

 

Przede wszystkim wysoka jakość

W obrębie samego systemu eCRF można powiedzieć, iż jego zastosowanie daje możliwość:

Wszystkie te czynniki można traktować jako duży atut dla samego procesu badawczego. Jednocześnie pozwalają one na utrzymanie badania na wysokim poziomie poprzez wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych, które następnie stają się wskazówkami służącymi rozwojowi.

 

Ułatwić to znaczy znaleźć rozwiązanie

Innowacyjne systemy otwarte są na skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. Przy tym stanowią wyjątkową formę utrzymywania kontroli nad przebiegiem badania. Systemy takie jak eCRF nie tylko pozwalają na gromadzenie informacji, ale przede wszystkim odpowiadają za ułatwienie etapu analizy danych, a później wyciągania właściwych rekomendacji, co przekłada się na zdolność do osiągnięcia sukcesu.