Tag: test kompetencji

Test kompetencji najlepszą weryfikacją umiejętności

W procesie rekrutacji ważne jest, aby ocenić kandydata pod każdym względem. Ocena jego  umiejętności może przybierać różnorodne formy. Możesz poprosić kandydatów o napisanie czegoś, stworzenie projektu lub prezentacji. W przypadku stanowiska o bardzo sprecyzowanym zestawie umiejętności możesz przeprowadzić na kandydatach standaryzowany test, aby obiektywnie ocenić ich kompetencje.

 

Rzetelna ocena kwalifikacji swoich kandydatów zwykle należy do trudnych zadań – każdy z nich jest odrębną jednostką i posiada indywidualne cechy. Kompetencje różnią się w zależności od stanowiska pracy, a także od branży. Wraz z rosnącą siłą roboczą, możliwościami zdalnej pracy i możliwością zatrudnienia kandydatów z całego świata, testy oceny umiejętności mogą wyrównać szanse wszystkich aplikujących.

 

Proces rekrutacyjny w zależności od firmy może przybierać różne formy. W przypadku prac, gdzie ważna jest kreatywność, ocena umiejętności może być ograniczona np. do portfolio. W przypadku stanowisk redakcyjnych osoba rekrutująca może ubiegać się o przeprowadzenie testów pisarskich lub dostarczeniu konkretnych tekstów. Jednak w przypadku stanowisk, które wymagają codziennego korzystania z określonych umiejętności, skuteczną metodą jest test oceny umiejętności, który jak sama nazwa wskazuje ocenia zdolność kandydata do wykonywania wymaganych zadań na stanowisku.

 

           Przydatność testów oceny umiejętności

W rekrutacji dużej ilości osób, testy oceny umiejętności mogą znacznie ułatwić pracę menedżerowi ds. rekrutacji, np. używając tak zwanych pytań "nokautujących", które natychmiast zdyskwalifikują pewnych kandydatów. Dodatkowo sposób ten pomoże uzyskać Ci wiedzę na temat Twoich najlepszych aplikantów. Testy te dają możliwość zabłyśnięcia kandydatom, w taki sposób, którego nie zbadałbyś jako osoba rekrutująca na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Deloitte opracował proces, który organizacje mogą wykorzystać jako wytyczne do tworzenia, selekcji i wdrażania wstępnych testów oceny umiejętności:

Krok 1: Zdefiniuj – elementy, które są według Ciebie niezbędne do wykonania pracy na danym stanowisku i ich wpływ na wartościowe wyniki biznesowe.

Krok 2: Pomiar – Stwórz skalę ocen, aby skutecznie zmierzyć elementy zdefiniowane w kroku 1.

Krok 3: Zdecyduj – pozwól osobom rekrutującym korzystać  z danych wygenerowanych w procesie rekrutacji, aby wspólnie podejmować decyzje o zatrudnieniu.

Krok 4: Ocena - Zbieraj dane, aby zrozumieć wpływ decyzji podjętych na podstawie różnych ocen zawartych w procesie rekrutacji.

 

           Przykład oceny umiejętności

Na przykład poniższe ćwiczenie pomaga ocenić umiejętności kandydata korzystania z oprogramowania Office Manager :

Ćwiczenie:  Jesteś w Atenach i musisz umówić się na spotkanie między swoim dyrektorem generalnym, który jest w Bostonie, a partnerem biznesowym w San Francisco. Zaprojektuj zaproszenie do Kalendarza Google i zrób zrzut ekranu.

 

           Alternatywy dla oceny umiejętności

W momencie gdy do stanowiska, które oferujesz jako pracodawca, ciężki lub niemożliwy do opracowania jest dokładny i sprecyzowany test oceny umiejętności, zamiast niego możesz zaprojektować symulacje pracy, którą kandydat będzie wykonywał. Może być to świetny sposób na sprawdzenie, w jaki sposób ktoś może wykonywać powierzoną przez Ciebie pracę.

Oprócz ocen Twoja firma może być zainteresowana administrowanymi testami osobowości. Testy te mogą oceniać skłonność kandydata do zachowania w miejscu pracy lub umiejętności. Można również dzięki nim określić, czy dana osoba dobrze pasuje do Twojego zespołu. Chociaż testy te mogą niekoniecznie dokładnie określać, czy ktoś jest wykwalifikowany technicznie, natomiast mogą wykryć luki, które mogły być obecne podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie kandydaci odczuwali presję, aby wykonać lub działać w określony sposób. Jednak pomimo ich postrzeganej przydatności, testy te nie raz były przedmiotem kontrowersji ze względu na zgodność i skuteczność. Upewnij się, że te testy, które chcesz wykorzystać rzetelnie pokazują, co Twoja firma chce osiągnąć.

 

           Rozwój talentów i ciągła edukacja

Oceny umiejętności nie powinny być wykorzystywane jedynie przed zatrudnieniem. Poprzez regularną ocenę umiejętności i kompetencji obecnego personelu, menedżerowie ds. rekrutacji będą mogli lepiej poznać nowe nabyte przez personel umiejętności.

 

           Automatycznie dobierane kryteria przy zatrudnianiu

Zgodnie z badaniem University of Toronto , pracownicy zatrudnieni na podstawie zaleceń algorytmicznych pracowali w firmach o 15% dłużej niż Ci, których pracodawca zatrudnił bez testowania. Menedżerowie, którzy odrzucili automatyczne dobieranie kandydatów względem konkretnych zaleceń, zatrudniali pracowników mniej dopasowanych do stanowiska.

Korzystając z testu oceny umiejętności, masz mniejszą możliwość popełnienia błędu przy zatrudnianiu pracownika. Statystycznie, gorszymi decyzjami jest obciążone tradycyjne zatrudnianie pracowników, natomiast testy oceny umiejętności umożliwiają pracodawcom wyciągnięcie średniej, która najlepiej będzie odpowiadała osobistym preferencjom pracodawcy. Dzięki takim testom możesz zniwelować popełniane błędy.

Możliwości wykorzystania badań kompetencji

Najlepsza kadra

Rynek pracownika potrafi być naprawdę nieprzyjazny dla pracodawców, ponieważ stwarza dużą konkurencję ofert, co utrudnia wyłonienie najlepszych kandydatów. Jednocześnie powinno nam zależeć na stworzeniu zespołu pracowników, którzy będą się uzupełniać zarówno kompetencjami, jak i temperamentem. Zapewnia to uzyskanie odpowiedniej stabilności w firmie, co przekłada się na większą ilość dobrze zrealizowanych projektów i w efekcie podnosi zyski przedsiębiorstwa. Na szczęście istnieje szereg narzędzi wsparcia procesu rekrutacji dla przedsiębiorców – jednym z nich są zdalne badania kompetencji.

 

Odpowiedni program

Dzięki programom wykorzystującym połączenie internetowe do badania kompetencji, możemy w sposób automatyczny zweryfikować możliwości i dopasowanie do stanowiska zarówno przyszłych, jak i aktualnych pracowników. Aplikacja pozwala nam:

  • zaoszczędzić czas, gdyż duża liczba osób może jednocześnie przystąpić do testu
  • samodzielnie stworzyć test z gotowych modułów odpowiadających poszczególnym typom stanowisk
  • ustalać, jakie cechy są dla nas priorytetowe i szeregować wyniki w oparciu o nie
  • poszukiwać pracowników różnych szczebli: od zatrudnianych na linii produkcyjnej po stanowiska kierownicze
  • dedykowany program oznacza przede wszystkim łatwą obsługę i intuicyjny interfejs

 

Po co badania?

Weryfikując kompetencje uzyskujemy informacje, które mogą przydać się nam do planowania dalszego rozwoju firmy. Jest to jedna z najbardziej efektywnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ jednocześnie może wstępnie wdrażać nowych pracowników. Oszczędzamy wówczas czas i pieniądze. Badania kompetencji pozwalają również zaoszczędzić koszty zatrudnienia niewłaściwego pracownika, z którym po tygodniu nie chcielibyśmy kontynuować współpracy. Osoby, które realizują się w pracy i wykorzystują maksymalnie swój potencjał osiągają znacznie lepsze wyniki niż fachowcy, którym brakuje poczucia zaangażowania – dlatego to tak ważne, aby testować kadrę pod kątem najlepszego dopasowania do stanowiska.

 

Ewaluacja

Dane na temat możliwości i umiejętności pracowników mogą nam również posłużyć przy planowaniu ewaluacji podjętych projektów. Sprawdzamy wtedy sposób i stopień wykorzystania przez pracowników swoich talentów oraz to, jak przekładają się one na stopień realizacji założeń projektowych. Skuteczna ewaluacja jest niemal tak samo istotna jak sam projekt, zarówno przy sukcesach, jak i porażkach – warto dobrze się do niej przygotować i czerpać doświadczenie z jej wyników.

 

Sprawdź swój zespół

Dzięki aplikacji do badań kompetencji możemy także sprawdzić zatrudniany zespół pod kątem jakości współpracy grupowej. Otrzymujemy dzięki temu dane, które mogą pozwolić nam dokonać odpowiednich przesunięć i zmian kadrowych. Dzięki temu mamy większą szanse na stworzenie idealnego zespołu, który swoimi sukcesami wpłynie na prestiż firmy. Poznając osobowość i mocne strony pracowników mamy możliwość lepszego wykorzystania potencjału grupy, a także przewidzenie zarówno naszych szans, jak i trudności. Dobrze dobrany zespół poradzi sobie ze wszystkimi przeciwnościami dzięki różnorodnym uzupełniającym się kompetencjom.

 

Badanie potrzeb

Wiadomo, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Warto inwestować w ten kapitał, a w tym, żeby robić to mądrze i celnie wspierać kadrę pomóc mogą badania kompetencji. Pozwolą one dowiedzieć się wiele na temat potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Szczególnie istotne będzie rozpoznanie realnego potencjału pracownika, którego planujemy awansować. Uzupełnienie wiedzy i umiejętności może okazać się niezbędne, aby zadowalająco sprostał nowym obowiązkom. W ten sposób unikniemy zbędnych wydatków i będziemy mieli możliwość stworzenie spójnego planu podnoszenia kompetencji w zespole.