Tag: marketing

Strategia marketingowa. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Ogólny plan firmy, mający na celu dotarcie do potencjalnych konsumentów i przekształcenia ich w klientów produktów lub usług dostarczanych przez firmę. Strategia marketingowa zawiera propozycję wartości firmy, kluczowe komunikaty o markach, dane demograficzne dotyczące docelowych klientów oraz inne informacje zebrane podczas badań wysokiej jakości. Strategia marketingowa są przygotowane i tworzone przez profesjonalistów ds: badań marketingowych, statystyki, badań rynku, analiz matematycznych, badań społecznogospodarczych.

 

Strategia marketingowa, a plan marketingowy

 

Strategia marketingowa informuje o planie marketingowym, który jest dokumentem uszczegóławiającym poszczególne rodzaje działań marketingowych prowadzonych przez firmę oraz zawiera harmonogramy wdrażania różnych inicjatyw marketingowych. Dobra strategia marketingowa powinna być rozplanowana na dłuższy etap rozwoju firmy niż indywidualne poszczególne plany marketingowe, ponieważ zawierają propozycje wartości i inne kluczowe elementy marki firmy, które na ogół są spójne w długim okresie czasu. Innymi słowy, strategie marketingowe obejmują informacje, które można o dużym znaczeniu, które można wykorzystać w długim okresie czasu, podczas gdy plany marketingowe określają szczegóły logistyczne poszczególnych kampanii marketingowych.

 

Co powinna uwzględniać strategia marketingowa?

 

Strategia marketingowa powinna być dostosowana do specyfiki rynku, na którym zostanie wykorzystana dana strategia. Ponadto ważne jest uwzględnienie:

  • bieżącej sytuacji rynkowej,
  • prognozowanych zmiany rynku,
  • celów i działań strategii oraz jej kierunków,
  • wizji i misji firmy.

 

Zindywidualizowany proces badań na potrzeby strategii marketingowej najlepiej przeprowadzą eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Biorąc pod uwagę specyfikę działań klienta, jak również sytuacji rynkowej eksperci BioStat® oferują realizację badań naukowych.

 

Oferta badawcza

 

Pośród oferty badawczej właściciele firm znajdą:

  • badania struktury rynku,
  • badania segmentacji rynku,
  • badania konkurencji,
  • badania struktury rynku,
  • badania reklamy,
  • i wiele innych…

 

Szybkie i rzetelne badania pozwolą na dostarczenie dokładnych danych do prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych. Ciesz się zaufaniem konsumentów. Skontaktuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

Korzyści badania marketingowego lodówek

Wybór lodówki to inwestycja na lata, dlatego też klienci chcą upewnić się, że podejmą odpowiednią decyzję. Motywy na podstawie których dokonują oni tego typu decyzji są jednak różne i warto je poznać. Można to zrobić przede wszystkim dzięki badaniu marketingowemu lodówek, które zleca się do zewnętrznej jednostki badawczej. Jakie są główne korzyści tego typu analiz?

 

Dokładne poznanie preferencji klientów

 

Badania marketingowe lodówek to najlepszy sposób na to, by dowiedzieć się, jakie preferencje w przypadku tego typu sprzętów mają klienci. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy takie badanie jest przeprowadzone zgodnie z metodologią, o co powinni zadbać eksperci.

 

Tego typu pomoc oferuje m.in. firma Biostat®, która istnieje od 16 lat i na co dzień dokonuje właśnie takich analiz. Jej eksperci zadbają więc, aby opracować odpowiednie hipotezy badawcze, stworzyć formularz, a także właściwie zinterpretować wyniki.

 

Korzyści z poznania preferencji są różnorodne, przy czym główną jest tworzenie lepszych sprzętów, bardziej dopasowanych do potrzeb klientów i tym samym zwiększenie wolumenu sprzedaży.

 

Opracowanie strategii działania

 

Poza badaniami rynkowymi segmentu lodówek, do opracowywania strategii działania przydają się również badania marketingowe lodówek. Stanowią one wzajemnie swoje dopełnienie, pozwalają bowiem rozszerzyć perspektywę na wiele różnych aspektów i tym samym zbudować bardzo kompleksową strategię. Kompleksowość jest w tym przypadku ważna, umożliwia bowiem przewidywanie scenariuszy i tym samym lepsze przygotowanie się na różne zdarzenia.

 

Na podstawie badań marketingowych lodówek można stworzyć również krótkoterminową strategię działania. Według wielu ekspertów jest to raczej krótkoterminowy plan działania, aniżeli sama strategia, nie ulega jednak wątpliwości, że jest on firmie potrzebny.

 

Opracowanie efektywniejszych komunikatów marketingowych

 

Badanie marketingowe lodówek sprawdza się oczywiście także jako metoda opracowywania efektywniejszych komunikatów kierowanych do grupy docelowej. Obejmuje to przede wszystkim reklamę, która ma wiele funkcji, od nakłaniania do zakupu, przez informowanie o cechach produktu, aż po budowanie wizerunku producenta.

 

Warto taki cel określić na samym początku, jeszcze przed przygotowywaniem kampanii, musi być ona bowiem spójna. Po jej opracowaniu trzeba natomiast przetestować ją na fragmencie grupy docelowej, w tym przypadku odbiorców lodówek, którzy np. planują poczynić taki zakup w najbliższym czasie. Także pozwala to zrobić badanie marketingowe lodówek, również realizowane metodą CAWI, czyli ankiet rozsyłanych za pomocą Internetu. Można w nich umieszczać materiały multimedialne, w tym także reklamy i sprawdzać ich skuteczność oddziaływania na klientów.

 

Zadanie przeprowadzenia badania marketingowego lodówek (a także wielu innych sprzętów), mogą przejąć na siebie eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z osobami z dużym doświadczeniem w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do kontaktu właśnie z tą firmą.