Tag: ecrf

System clinical trial software - system z wizją na przyszłość

W ramach prowadzonych działań badawczych można korzystać z rozmaitych narzędzi. Wśród jednych z nich znajduje się elektroniczna karta obserwacji klinicznej (eCRF), która pozwala m.in. na gromadzenie danych czy utrzymanie pozytywnych relacji między użytkownikami. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania (system clinical trial software) dostosowanego do ujawnionych potrzeb badawczych.

 

Badanie powinno wspierać rozwój

Przywołana elektroniczna karta daje możliwość pozyskiwania i gromadzenia danych w procesach badawczych nakierowanych na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Dzięki systemowi eCRF można uzyskać informacje na temat:

 • przestrzegania przez pacjentów wskazań zamieszczonych na ulotce leku;
 • powszechności konkretnych schorzeń;
 • cech pacjentów przyjmujący dany lek;
 • prognoz leczenia;
 • czynników ryzyka.

Dzięki doskonałemu oprogramowaniu można osiągać nowe cele rozwojowe, a także zainspirować się do przeprowadzenia kolejnych badań. Jak widać właściwe oprogramowanie (system clinical trial software) stanowi podstawę do rozszerzenia działalności oraz zrozumienia zachodzących zjawisk.

 

Narzędzie, które dba o bezpieczeństwo

Przywołany system okaże się przydatny, jeśli chodzi o pomiar bezpieczeństwa lekarstw i monitorowanie występowania skutków ubocznych. Przede wszystkim możliwym jest obserwowanie zachodzących postępów w kwestii leczenia i kontrolowania efektywności realizowanej farmakoterapii. Realizacja badania z wykorzystaniem wspomnianego narzędzia daje szansę na:

 • stosowanie najlepszych metod leczenia;
 • podnoszenie bezpieczeństwa w dziedzinie farmakoterapii;
 • właściwą budowę ulotek i opakowań;
 • dynamiczne reagowanie na zdarzenia niepożądane.

 

Kontakt odpowiada za pozytywny odbiór

W obszarze przeprowadzanych procesów badawczych należy zadbać o utrzymywanie pozytywnych relacji między badanymi a badającymi. Wpłynie to na monitorowanie postępów badania, a także da możliwość lepszego zrozumienia zachodzących zjawisk. Oprogramowanie wykorzystane w eCRF (system clinical trial software)  pozwala na:

 • monitorowanie postępów badań;
 • swobodne kontaktowanie się;
 • automatyczne zgłaszanie wydarzeń niepożądanych.

 

Odkryć na nowo skuteczność

Reasumując: dzięki specjalistycznym narzędziom pojawiają się nowe możliwości tak ankietowania, jak i wymiany informacji między badanymi i badającymi. Przy czym wzmocnienie narzędzia dobrym oprogramowaniem (system clinical trial software) pozwala na definiowanie na nowo skuteczności metod badawczych.

Oprogramowanie, które zmienia wymiar badania

Mówiąc o procesach badawczych, które są efektywne podkreśla się rzetelność w pozyskiwaniu danych i ich interpretowaniu. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowania, które pozwalają na wzmocnienie etapu związanego ze zrozumienie zyskanych danych (system, clinical trial software). Takie oprogramowanie zostało wykorzystane np. w systemie elektronicznych kart obserwacji klinicznej (eCRF).

 

Na drodze do zrozumienia

Z wykorzystaniem tychże kart – czy to w wersji papierowej czy elektronicznej – możliwe jest zapisywanie najistotniejszych informacji, a później ich analiza. Jeśli chodzi o elektroniczną alternatywę skraca ona czas potrzebny na przeprowadzenie specjalistycznych prac badawczych. Co więcej wpływają one na:

 • bezpieczeństwo pozyskanych danych;
 • elastyczność prowadzenia procesów badanych;
 • monitorowanie zachodzących zmian w wpisach.

Oprogramowania takie (system, clinical trial software) mają za zadanie wzmocnić proces badawczy poprzez skrócenie i ułatwienie działań nakierowanych na analizę i zrozumienie zgromadzonych informacji.

 

Jeśli działać to bezpiecznie

Zdając sobie sprawę z tego jak ważne informacje pozyskuje się w drodze przeprowadzania badań klinicznych systemy takie posiadają specjalistyczne zabezpieczenia takie jak na przykład szyfrowanie dostęp online czy:

 • przydzielanie dostępu do konkretnych obszarów;
 • możliwość monitorowania wprowadzanych danych i ich zmian;
 • korygowania błędów zawartych w formularzach;
 • sprawdzanie poprawności zamieszczanych danych.

Można powiedzieć, że dzięki tym funkcją podnosi się nie tylko jakość pozyskanych informacji, ale także sposób zabezpieczania pozyskiwanych informacji.

 

Badania mają inspirować

Wnioski pozyskane na drodze badań klinicznych mogą w pozytywny sposób wpłynąć na:

 • wiedzę o świecie i człowieku;
 • polepszenie zdrowia społeczeństwa;
 • zrozumienie zachodzących zjawisk i zapobieganie im.

Elektroniczne wersje pozwalają na długoterminowe przechowywanie danych. Specjalistyczne oprogramowania do badań klinicznych (system, clinical trial software) mają za zadanie pobudzić badaczy do przeprowadzania inspirujących badań.

 

Wiedza, która inspiruje

Korzystając z możliwości, które daje nauka powinniśmy dążyć do przeprowadzania procesów badawczych, które nie tyle co pozwolą zrozumieć badanie zjawisko, ale przede wszystkim otworzą drzwi do nowych naukowych wyzwań. Oprogramowania i systemy (system, clinical trial software) stwarzane w celu przeprowadzania badań klinicznych mają na celu podnieść jakość i bezpieczeństwo procesów badawczych.

eCRF: w drodze po sukces

Uwzględniając wymagania, które stawiane są wobec przeprowadzanych projektów badawczych należy zaznaczyć, że powinny one w najwyższym stopniu dbać o bezpieczeństwo danych. Jednocześnie bardzo ważne jest zastosowanie rozwiązań (np. eCRF), które wesprą proces interpretowania dużych baz danych. Pozwoli to nie tylko na skrócenie czasu potrzebnego na realizację badania, ale przede wszystkim w pozytywny sposób wpłynie na osiągane wyniki.

 

Przede wszystkim monitorowanie

Decydując się na proces badawczy należy po pierwsze zastanowić się nad jego celem. Tylko działanie, które podlega skonkretyzowanemu celowi może zostać wykorzystane efektywne, a co za tym idzie sam plan badania musi zawierać:

 • cel;
 • czas i miejsce badania;
 • potrzebne i posiadane środki;
 • odbiorców badania;
 • narzędzia, które zostaną wykorzystane.

Zastosowując narzędzie, którym jest eCRF można monitorować osiągane postępy w procesie badawczym, a tym samym sprawdzać, w jakim stopniu założone kwestie zostały zrealizowane.

 

Plan porządkuje działanie

Rozpoczynając proces badawczy należy odpowiedzieć sobie na takie pytania jak:

 • w jakim celu chcę przeprowadzić badanie?
 • jakiego typu informację chcę otrzymać?
 • w czym mają mi posłużyć pozyskane dane?

Znając odpowiedź na te pytania można zacząć planować proces badawczy. Dobry plan rozpoczyna się od rozmowy, w toku której przedstawia się najważniejsze kwestie dla każdej ze stron, a także prezentuje się swoje zdolności i ewentualne ograniczenia.

 

Przede wszystkim wysoka jakość

W obrębie samego systemu eCRF można powiedzieć, iż jego zastosowanie daje możliwość:

 • monitorowania postępów badania;
 • dbania o logiczny wymiar podejmowanych działań;
 • wzmacniania bezpieczeństwa zdobytych danych.

Wszystkie te czynniki można traktować jako duży atut dla samego procesu badawczego. Jednocześnie pozwalają one na utrzymanie badania na wysokim poziomie poprzez wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych, które następnie stają się wskazówkami służącymi rozwojowi.

 

Ułatwić to znaczy znaleźć rozwiązanie

Innowacyjne systemy otwarte są na skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. Przy tym stanowią wyjątkową formę utrzymywania kontroli nad przebiegiem badania. Systemy takie jak eCRF nie tylko pozwalają na gromadzenie informacji, ale przede wszystkim odpowiadają za ułatwienie etapu analizy danych, a później wyciągania właściwych rekomendacji, co przekłada się na zdolność do osiągnięcia sukcesu.