Tag: badania satysfakcji

Ton głosu nieodłącznym elementem sukcesu

Podobnie jak pisarz, który używa pióra tak rozmówca telefoniczny posługuje się swoim głosem i słowami. Komunikowanie się jest pewnego rodzaju sztuką, w której najważniejszą rzeczą jest nasz ton głosu. Sposób w jaki wyrażamy komunikat w 70 % wpływa na zrozumienie i zapamiętanie przez odbiorcę tego, co chcemy mu przekazać.

            W przypadku badań rynku przeprowadzanych metodą CATI forma przekazu jest bardzo ważna. Użycie odpowiednich słów i modulacja głosem ma duży wpływ na przebieg i końcowy efekt rozmowy. Chcemy, aby nasi respondenci zaszczepili zaufanie i życzliwość oraz poczuli kompetentność drugiej osoby.

 

            Przejrzystość.
           
Częstym błędem jest natłok informacji przekazywanych przez drugą osobę, gdzie ludzka pamięć zapamiętuje wyłącznie informacje zawarte na początku i na końcu rozmowy. Dobry rozmówca powinien przekazywać informacje w sposób jasny i zrozumiały. Nie powinien mówić zbyt szybko, ani zbyt wolno, aby nie zanudzić odbiorcy i jednocześnie nie tracić cennego czasu. Zły dobór słów może spowodować szybkie odłożenie słuchawki przez odbiorcę.
 

            Zwięzłość.
            Z uwagi na to, że nikt nie lubi tracić swojego cennego czasu przesłanie powinno być zwięzłe i regularne. Istotny jest także rytm wypowiedzi oraz stosowane pauzy. Ważne jest, by trzymać się ściśle tematu i unikać przypadkowej i bezużytecznej komunikacji nie związanej z tematem.

            Kompetentność.
            Każdy dzwoniący powinien wcześniej odbyć odpowiednie szkolenia, dzięki którym będzie wiedział, w jaki sposób powinien przeprowadzać rozmowy telefoniczne. Całą rozmowę powinna zawierać pewien logiczny porządek. Najlepiej rozpocząć od podstawowych informacji: kim jestem, skąd dzwonie i dlaczego. Następnie przed rozpoczęciem ankiety warto zrobić krótkie wprowadzenie, którym zachęcimy osobę po drugiej stronie słuchawki do wysłuchania tego co mamy do powiedzenia. Kompetentny konsultant telefoniczny potrafi również przeprowadzić badania telefoniczne CATI na bardzo wysokim poziomie.
 

            Opanowanie.
           
To dość istotna cecha. Po usłyszeniu słowa „ankieta” reakcja bywa różna. Dobry rozmówca telefoniczny musi wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji i opanować furię respondenta, który absolutnie nie chce poświęcić nam swojego czasu. Opanowanie i spokój w głosie działa łagodząco na naszego rozmówce.

 

            Rozpieszczanie.
           
Ostatni i najważniejszy element, jaki powinniśmy zapewnić naszemu respondentowi. Badania rynku metodą CATI to osoby, które powinny wykazywać się sprężystością podczas rozmowy, a nawet empatią. Dzwoniący bezwzględnie powinien dopasować się do respondenta. Jeśli osoba jest starsza, powinniśmy poczekać chwilę na odpowiedź, jeśli odczuwamy od respondenta znudzenie należy zmienić ton głosu i nastawienie. Świetnym sposobem jest wyobrażenie sobie swojego rozmówcy. Dzięki temu wyczuwamy, kiedy nasz rozmówca się uśmiecha i sami odpowiadamy mu uśmiechem, co znajduje odzwierciedlenie w barwie i tonacji naszego głosu.

 

            Warto pamiętać o tych kilku detalach, które mogą sprawić, że efekt rozmowy będzie dużo lepszy. Pamiętaj, odpowiednie dopasowanie tonu wypowiedzi to klucz do sukcesu.

Ankiety online. Samodzielne ankiety badawcze

Prowadzenie badań ankietowych wymaga sporo czasu i przygotowania merytorycznego. Ankiety online są alternatywą dla często żmudnych i długotrwałych badań ankietowych. Dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat® przedsiębiorcy mogą prowadzić tego typu badania szybko i z zastosowaniem rzetelnych metod.

 

Ankietyzacja online

 

Ankietę definiuje się jako metodę badawczą wykorzystywaną do zebrania danych z wcześniej określonej grupy respondentów w celu uzyskania informacji i spostrzeżeń na różne interesujące ich tematy. Ankiety mają różne cele i mogą być przeprowadzane na wiele sposobów w zależności od wybranej metodologii i celów, które mają być osiągnięte.

Dane są zazwyczaj uzyskiwane poprzez zastosowanie standardowych procedur, których celem jest zapewnienie, że każdy respondent jest w stanie odpowiedzieć na pytania na równych warunkach, aby uniknąć stronniczych opinii, które mogłyby wpłynąć na wynik badania lub badania. Badanie polega na pytaniu ludzi o informacje za pomocą kwestionariusza, który może być rozprowadzany w formie papierowej, chociaż wraz z pojawieniem się nowych technologii częściej rozpowszechnia się ankiety online.

Ankieta internetowa to zestaw ustrukturyzowanych pytań, które respondent wypełnia przez Internet, za sprawą aplikacji lub portalu online - poprzez wypełnienie tam formularzy.

 


Łatwy sposób na dotarcie do respondentów dzięki BioStat®

 

Ankiety online to łatwiejszy sposób dotarcia do respondentów, ponieważ jest mniej czasochłonny niż tradycyjny sposób zbierania informacji poprzez, a także tańszy. Ankiety online mogą różnić się pod względem długości i formatu. Dane są gromadzone i przechowywane w bazie danych. Zgromadzone informacje są następnie porządkowane i analizowane przez eksperta w danej dziedzinie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® udostępnia panel konsumencki Badanie-Opinii z liczbą ponad 100 000 aktywnych konsumentów biorących udział w badanach oraz zróżnicowanych pod względem zmiennych zależnych i niezależnych, cech psychospołecznych oraz zainteresowań. Panel SurvGo™ umożliwia indywidualne tworzenie ankiet, samodzielny nadzór nad ankietyzacją oraz prowadzenie statystyk. Zachęta dla respondentów Jako zachętę dla respondentów do wypełniania ankiet online, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje punkty za wypełnianie ankiet. Po zdobyciu określonej liczby punktów respondent może otrzymać pieniądze.

Skontaktuj się z badaczami BioStat, aby móc przeprowadzić rzetelne badania ankietowe: Tel: +48 668 300 664,+48 32 42 21 707, +48 32 44 08 564

Korzyści badania marketingowego lodówek

Wybór lodówki to inwestycja na lata, dlatego też klienci chcą upewnić się, że podejmą odpowiednią decyzję. Motywy na podstawie których dokonują oni tego typu decyzji są jednak różne i warto je poznać. Można to zrobić przede wszystkim dzięki badaniu marketingowemu lodówek, które zleca się do zewnętrznej jednostki badawczej. Jakie są główne korzyści tego typu analiz?

 

Dokładne poznanie preferencji klientów

 

Badania marketingowe lodówek to najlepszy sposób na to, by dowiedzieć się, jakie preferencje w przypadku tego typu sprzętów mają klienci. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy takie badanie jest przeprowadzone zgodnie z metodologią, o co powinni zadbać eksperci.

 

Tego typu pomoc oferuje m.in. firma Biostat®, która istnieje od 16 lat i na co dzień dokonuje właśnie takich analiz. Jej eksperci zadbają więc, aby opracować odpowiednie hipotezy badawcze, stworzyć formularz, a także właściwie zinterpretować wyniki.

 

Korzyści z poznania preferencji są różnorodne, przy czym główną jest tworzenie lepszych sprzętów, bardziej dopasowanych do potrzeb klientów i tym samym zwiększenie wolumenu sprzedaży.

 

Opracowanie strategii działania

 

Poza badaniami rynkowymi segmentu lodówek, do opracowywania strategii działania przydają się również badania marketingowe lodówek. Stanowią one wzajemnie swoje dopełnienie, pozwalają bowiem rozszerzyć perspektywę na wiele różnych aspektów i tym samym zbudować bardzo kompleksową strategię. Kompleksowość jest w tym przypadku ważna, umożliwia bowiem przewidywanie scenariuszy i tym samym lepsze przygotowanie się na różne zdarzenia.

 

Na podstawie badań marketingowych lodówek można stworzyć również krótkoterminową strategię działania. Według wielu ekspertów jest to raczej krótkoterminowy plan działania, aniżeli sama strategia, nie ulega jednak wątpliwości, że jest on firmie potrzebny.

 

Opracowanie efektywniejszych komunikatów marketingowych

 

Badanie marketingowe lodówek sprawdza się oczywiście także jako metoda opracowywania efektywniejszych komunikatów kierowanych do grupy docelowej. Obejmuje to przede wszystkim reklamę, która ma wiele funkcji, od nakłaniania do zakupu, przez informowanie o cechach produktu, aż po budowanie wizerunku producenta.

 

Warto taki cel określić na samym początku, jeszcze przed przygotowywaniem kampanii, musi być ona bowiem spójna. Po jej opracowaniu trzeba natomiast przetestować ją na fragmencie grupy docelowej, w tym przypadku odbiorców lodówek, którzy np. planują poczynić taki zakup w najbliższym czasie. Także pozwala to zrobić badanie marketingowe lodówek, również realizowane metodą CAWI, czyli ankiet rozsyłanych za pomocą Internetu. Można w nich umieszczać materiały multimedialne, w tym także reklamy i sprawdzać ich skuteczność oddziaływania na klientów.

 

Zadanie przeprowadzenia badania marketingowego lodówek (a także wielu innych sprzętów), mogą przejąć na siebie eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z osobami z dużym doświadczeniem w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do kontaktu właśnie z tą firmą.