Tag: badania kommpetencji

Kilka ważnych informacji zanim przystąpisz do badania kompetencji

Kompetencje pracowników są istotnym źródłem sukcesów odnoszących przez poszczególne firmy. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału pracowników, warto zwrócić uwagę na zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Nowe wyzwania, które pojawiają się przed firmami, skłaniają do podejmowania istotnych działań w obszarze badań kompetencji, co umożliwia właściwe dobranie pracowników, a następnie maksymalne zastosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia w postawionych przed nimi wyzwaniach zawodowych

 

Czym są kompetencje?

Prowadzenie badań w obszarze kompetencji, jest odpowiedzią na zjawisko globalizacji gospodarki, rozwój technologii, a także zwiększenie konkurencyjności. Przez kompetencje należy rozumieć ogół dyspozycji w zakresie:

 • wiedzy;
 • umiejętności;
 • cech;
 • postaw

Każda z tych dyspozycji powinna pozwalać wykonywać pracownikowi powierzone zadania na odpowiednio wysokim i satysfakcjonującym poziomie. Można powiedzieć, że dyspozycje danego pracownika powinny pozwolić mu na zachowanie się w określony sposób.

 

Jakie kompetencje mogą podlegać pod badanie?

Jeżeli kompetencje pracownika, jest zgodne z postawionymi oczekiwaniami, to mówi się, że pracownik dysponuje pożądanymi kompetencjami. Można dzielić na rozmaite grupy, można wśród nich wyróżnić:

 • kompetencje firmowe- etyka i wartości, identyfikacja z firmą, budowanie sprawnej organizacji;
 • kompetencje profesjonalne- delegowanie, planowanie, przywódców, motywowanie;
 • kompetencje społeczne- samodzielność, komunikatywność, podejmowanie decyzji.

 

Przykładowe cele badania skupionego na kompetencjach pracowników

Decydując się na przeprowadzenie procesu badawczego zorientowanego na kompetencje, można:

 • wskazać kompetencje pożądane w najwyższym stopniu;
 • sprawdzić poziom realizacji kompetencji przez pracowników;
 • porównać kompetencje kandydata na dane stanowisko z pożądanymi kompetencjami;
 • pozyskać wiedzę na temat czynników oddziałujących na sukces pracowników, jak i całej organizacji.

 

Dlaczego warto zdecydować się na badania kompetencji?

Jednocześnie wyniki takich badań mogą posłużyć do planowania strategii rozwojowej tak całej organizacji, jak i poszczególnych pracowników. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi można przeprowadzać skuteczne badania, których wyniki można zastosować w przyszłych rekrutacjach, jak i w podnoszenie kompetencji zatrudnionych pracowników. Warto pamiętać, że umiejętne zastosowanie kompetencji pracowników podczas realizacji strategii rozwojowej, pozwoli na osiąganie wyznaczonych celów wraz ze wzrostem swoich pracowników.