Tag: badania ankietowe

Ton głosu nieodłącznym elementem sukcesu

Podobnie jak pisarz, który używa pióra tak rozmówca telefoniczny posługuje się swoim głosem i słowami. Komunikowanie się jest pewnego rodzaju sztuką, w której najważniejszą rzeczą jest nasz ton głosu. Sposób w jaki wyrażamy komunikat w 70 % wpływa na zrozumienie i zapamiętanie przez odbiorcę tego, co chcemy mu przekazać.

            W przypadku badań rynku przeprowadzanych metodą CATI forma przekazu jest bardzo ważna. Użycie odpowiednich słów i modulacja głosem ma duży wpływ na przebieg i końcowy efekt rozmowy. Chcemy, aby nasi respondenci zaszczepili zaufanie i życzliwość oraz poczuli kompetentność drugiej osoby.

 

            Przejrzystość.
           
Częstym błędem jest natłok informacji przekazywanych przez drugą osobę, gdzie ludzka pamięć zapamiętuje wyłącznie informacje zawarte na początku i na końcu rozmowy. Dobry rozmówca powinien przekazywać informacje w sposób jasny i zrozumiały. Nie powinien mówić zbyt szybko, ani zbyt wolno, aby nie zanudzić odbiorcy i jednocześnie nie tracić cennego czasu. Zły dobór słów może spowodować szybkie odłożenie słuchawki przez odbiorcę.
 

            Zwięzłość.
            Z uwagi na to, że nikt nie lubi tracić swojego cennego czasu przesłanie powinno być zwięzłe i regularne. Istotny jest także rytm wypowiedzi oraz stosowane pauzy. Ważne jest, by trzymać się ściśle tematu i unikać przypadkowej i bezużytecznej komunikacji nie związanej z tematem.

            Kompetentność.
            Każdy dzwoniący powinien wcześniej odbyć odpowiednie szkolenia, dzięki którym będzie wiedział, w jaki sposób powinien przeprowadzać rozmowy telefoniczne. Całą rozmowę powinna zawierać pewien logiczny porządek. Najlepiej rozpocząć od podstawowych informacji: kim jestem, skąd dzwonie i dlaczego. Następnie przed rozpoczęciem ankiety warto zrobić krótkie wprowadzenie, którym zachęcimy osobę po drugiej stronie słuchawki do wysłuchania tego co mamy do powiedzenia. Kompetentny konsultant telefoniczny potrafi również przeprowadzić badania telefoniczne CATI na bardzo wysokim poziomie.
 

            Opanowanie.
           
To dość istotna cecha. Po usłyszeniu słowa „ankieta” reakcja bywa różna. Dobry rozmówca telefoniczny musi wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji i opanować furię respondenta, który absolutnie nie chce poświęcić nam swojego czasu. Opanowanie i spokój w głosie działa łagodząco na naszego rozmówce.

 

            Rozpieszczanie.
           
Ostatni i najważniejszy element, jaki powinniśmy zapewnić naszemu respondentowi. Badania rynku metodą CATI to osoby, które powinny wykazywać się sprężystością podczas rozmowy, a nawet empatią. Dzwoniący bezwzględnie powinien dopasować się do respondenta. Jeśli osoba jest starsza, powinniśmy poczekać chwilę na odpowiedź, jeśli odczuwamy od respondenta znudzenie należy zmienić ton głosu i nastawienie. Świetnym sposobem jest wyobrażenie sobie swojego rozmówcy. Dzięki temu wyczuwamy, kiedy nasz rozmówca się uśmiecha i sami odpowiadamy mu uśmiechem, co znajduje odzwierciedlenie w barwie i tonacji naszego głosu.

 

            Warto pamiętać o tych kilku detalach, które mogą sprawić, że efekt rozmowy będzie dużo lepszy. Pamiętaj, odpowiednie dopasowanie tonu wypowiedzi to klucz do sukcesu.

Ankiety online. Kluczowe korzyści badań ankietowych

Bez względu na rodzaj branży lub wielkość Państwa firmy kluczowe korzyści dla rozwoju biznesu, jak również instytucji naukowych i publicznych mają pozyskane informacje zwrotne oraz działanie na ich podstawie. W bardzo wielu branżach dane z informacji zwrotnych stanowią podstawę do udoskonalenia zbudowanych wcześniej strategii biznesowych oraz wyznaczania nowych celów. Dane warto zbierać w sposób rzetelny i uporządkowany. Jedną z takich metod są ankiety online dostępne na platformie stworzonej przez profesjinalistów.

 

Wygoda i szybkość działania, oszczędność czasu

 

Możliwość skorzystania z ankiet online znacząco zmniejsza koszt prowadzenia sprawowania kontroli nad badaniami marketingowymi. Dodatkowy atut to zmniejszenie czasu poświęcanego na zarządzanie tą sferą, aby otrzymać rzetelne informacje zwrotne ze strony konsumentów i móc je dokładnie przeanalizować.

 

Ankiety online na platformie SurvGo™ nie wiążą przedsiębiorcy z: wydrukiem i wysyłką odpowiednich kwestionariuszy, ani też pracą w terenie. Cały proces ankietyzacji odbywa się online, angażując konsumentów z terenu całej Polski, dzięki współpracy z Panelem Badanie-Opinii, który angażuje już ponad 100 000 czynnych i aktywnych respondentów, zróżnicowanych pod względem:

 

 • płci,
 • wieku,
 • wykształcenia,
 • miejsca zamieszkania,
 • dochodów,
 • preferencji zakupowych,
 • stanu zdrowia,
 • uprawianego hobby,
 • i wielu innych zmiennych.

 

Możliwość samodzielnego, szybkiego stworzenia, zbierania informacji zwrotnych, administrowania danymi, analizowania wyników oraz tworzenia raportów to wyjątkowo wygodne rozwiązanie dla tych którzy nie mają czasu aby dodatkowo organizować zespół zajmujący się problematyką badania konsumentów. Ankietyzację można przeprowadzić zupełnie samodzielnie. Program SurvGo™ jest wykonany w taki sposób, aby łatwo i przejrzyście operować poszczególnymi modułami badania ankietowego.

 

Dobór respondentów i szybka obsługa badania ankietowego

 

Dzięki połączeniu z panelem konsumenckim Badanie-Opinii.pl przedsiębiorca ma możliwość szybkiego zdefiniowania konsumentów, do których chce dotrzeć z badaniem ankietowym. Dodatkowo ma możliwość wysyłania zaproszeń na badania na kilka sposobów:

 • przez wiadomości SMS,
 • za sprawą linków przekierowujących do badania na stronach internetowych i portalach społecznościowych,
 • za pomocą wysyłki mailowej z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniach.

 

Dobór respondentów zapewnia szybkie uzyskanie cennych wyników, ponieważ ankiety mogą być wypełnione na urządzeniach mobilnych, jak; laptopy, tablety, smartphony a także komputery stacjonarne; w wygodnym dla nich czasie.

 

Za sprawą pełnej możliwości obsługi narzędzia badawczego oraz otrzymywania wyników w czasie rzeczywistym ankiety online są najbardziej elastyczną formą umożliwiającą gromadzenie danych – w trakcie badań można także ingerować w budowę ankiety np. poprawiać strukturę pytań.

 

Krytycy, Promotorzy i klienci neutralni

 

Zbadanie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) jest opcją udostępnioną na platformie do realizacji ankiet online SurvGo™. Dzięki wskaźnikom realizacji badania NPS dowiesz się, jak wygląda odbiór twojej marki wśród konsumentów oraz, określisz odsetek promotorów w stosunku do krytyków:

 1. Krytycy marki to grupa, która jest odpowiedzialna za tzw. czarny PR, szybko odchodzi od korzystania z Twoich produktów i usług, ze strony tej grupy możesz otrzymać negatywne opinie.
 2. Neutralni konsumenci – grupa obojętna,
 3. Promotorzy marki – grupa klientów utożsamiająca się z marką, promująca produkty i usługi.

 

Sprawdź , jak wygląda odsetek krytyków i promotorów w przypadku Twojej marki realizując badania NPS = % Klientów Promotorów - % Klientów Krytyków.

 

Stosuj wskaźniki NPS do przeprowadzenia badań satysfakcji klientów, badania opinii wśród klientów, monitorowania kondycji marki, oceny obsługi posprzedażowej, remarketingu lub bechmarkingu produktów i usług.

Strategia marketingowa. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Ogólny plan firmy, mający na celu dotarcie do potencjalnych konsumentów i przekształcenia ich w klientów produktów lub usług dostarczanych przez firmę. Strategia marketingowa zawiera propozycję wartości firmy, kluczowe komunikaty o markach, dane demograficzne dotyczące docelowych klientów oraz inne informacje zebrane podczas badań wysokiej jakości. Strategia marketingowa są przygotowane i tworzone przez profesjonalistów ds: badań marketingowych, statystyki, badań rynku, analiz matematycznych, badań społecznogospodarczych.

 

Strategia marketingowa, a plan marketingowy

 

Strategia marketingowa informuje o planie marketingowym, który jest dokumentem uszczegóławiającym poszczególne rodzaje działań marketingowych prowadzonych przez firmę oraz zawiera harmonogramy wdrażania różnych inicjatyw marketingowych. Dobra strategia marketingowa powinna być rozplanowana na dłuższy etap rozwoju firmy niż indywidualne poszczególne plany marketingowe, ponieważ zawierają propozycje wartości i inne kluczowe elementy marki firmy, które na ogół są spójne w długim okresie czasu. Innymi słowy, strategie marketingowe obejmują informacje, które można o dużym znaczeniu, które można wykorzystać w długim okresie czasu, podczas gdy plany marketingowe określają szczegóły logistyczne poszczególnych kampanii marketingowych.

 

Co powinna uwzględniać strategia marketingowa?

 

Strategia marketingowa powinna być dostosowana do specyfiki rynku, na którym zostanie wykorzystana dana strategia. Ponadto ważne jest uwzględnienie:

 • bieżącej sytuacji rynkowej,
 • prognozowanych zmiany rynku,
 • celów i działań strategii oraz jej kierunków,
 • wizji i misji firmy.

 

Zindywidualizowany proces badań na potrzeby strategii marketingowej najlepiej przeprowadzą eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Biorąc pod uwagę specyfikę działań klienta, jak również sytuacji rynkowej eksperci BioStat® oferują realizację badań naukowych.

 

Oferta badawcza

 

Pośród oferty badawczej właściciele firm znajdą:

 • badania struktury rynku,
 • badania segmentacji rynku,
 • badania konkurencji,
 • badania struktury rynku,
 • badania reklamy,
 • i wiele innych…

 

Szybkie i rzetelne badania pozwolą na dostarczenie dokładnych danych do prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych. Ciesz się zaufaniem konsumentów. Skontaktuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

Ankiety online. Samodzielne ankiety badawcze

Prowadzenie badań ankietowych wymaga sporo czasu i przygotowania merytorycznego. Ankiety online są alternatywą dla często żmudnych i długotrwałych badań ankietowych. Dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat® przedsiębiorcy mogą prowadzić tego typu badania szybko i z zastosowaniem rzetelnych metod.

 

Ankietyzacja online

 

Ankietę definiuje się jako metodę badawczą wykorzystywaną do zebrania danych z wcześniej określonej grupy respondentów w celu uzyskania informacji i spostrzeżeń na różne interesujące ich tematy. Ankiety mają różne cele i mogą być przeprowadzane na wiele sposobów w zależności od wybranej metodologii i celów, które mają być osiągnięte.

Dane są zazwyczaj uzyskiwane poprzez zastosowanie standardowych procedur, których celem jest zapewnienie, że każdy respondent jest w stanie odpowiedzieć na pytania na równych warunkach, aby uniknąć stronniczych opinii, które mogłyby wpłynąć na wynik badania lub badania. Badanie polega na pytaniu ludzi o informacje za pomocą kwestionariusza, który może być rozprowadzany w formie papierowej, chociaż wraz z pojawieniem się nowych technologii częściej rozpowszechnia się ankiety online.

Ankieta internetowa to zestaw ustrukturyzowanych pytań, które respondent wypełnia przez Internet, za sprawą aplikacji lub portalu online - poprzez wypełnienie tam formularzy.

 


Łatwy sposób na dotarcie do respondentów dzięki BioStat®

 

Ankiety online to łatwiejszy sposób dotarcia do respondentów, ponieważ jest mniej czasochłonny niż tradycyjny sposób zbierania informacji poprzez, a także tańszy. Ankiety online mogą różnić się pod względem długości i formatu. Dane są gromadzone i przechowywane w bazie danych. Zgromadzone informacje są następnie porządkowane i analizowane przez eksperta w danej dziedzinie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® udostępnia panel konsumencki Badanie-Opinii z liczbą ponad 100 000 aktywnych konsumentów biorących udział w badanach oraz zróżnicowanych pod względem zmiennych zależnych i niezależnych, cech psychospołecznych oraz zainteresowań. Panel SurvGo™ umożliwia indywidualne tworzenie ankiet, samodzielny nadzór nad ankietyzacją oraz prowadzenie statystyk. Zachęta dla respondentów Jako zachętę dla respondentów do wypełniania ankiet online, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje punkty za wypełnianie ankiet. Po zdobyciu określonej liczby punktów respondent może otrzymać pieniądze.

Skontaktuj się z badaczami BioStat, aby móc przeprowadzić rzetelne badania ankietowe: Tel: +48 668 300 664,+48 32 42 21 707, +48 32 44 08 564