Możliwości wykorzystania badań kompetencji

program do ankiet

Najlepsza kadra

Rynek pracownika potrafi być naprawdę nieprzyjazny dla pracodawców, ponieważ stwarza dużą konkurencję ofert, co utrudnia wyłonienie najlepszych kandydatów. Jednocześnie powinno nam zależeć na stworzeniu zespołu pracowników, którzy będą się uzupełniać zarówno kompetencjami, jak i temperamentem. Zapewnia to uzyskanie odpowiedniej stabilności w firmie, co przekłada się na większą ilość dobrze zrealizowanych projektów i w efekcie podnosi zyski przedsiębiorstwa. Na szczęście istnieje szereg narzędzi wsparcia procesu rekrutacji dla przedsiębiorców – jednym z nich są zdalne badania kompetencji.

 

Odpowiedni program do ankiet

Dzięki programom wykorzystującym połączenie internetowe do badania kompetencji, możemy w sposób automatyczny zweryfikować możliwości i dopasowanie do stanowiska zarówno przyszłych, jak i aktualnych pracowników. Aplikacja pozwala nam:

 

Po co badania?

Weryfikując kompetencje uzyskujemy informacje, które mogą przydać się nam do planowania dalszego rozwoju firmy. Jest to jedna z najbardziej efektywnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ jednocześnie może wstępnie wdrażać nowych pracowników. Oszczędzamy wówczas czas i pieniądze. Badania kompetencji pozwalają również zaoszczędzić koszty zatrudnienia niewłaściwego pracownika, z którym po tygodniu nie chcielibyśmy kontynuować współpracy. Osoby, które realizują się w pracy i wykorzystują maksymalnie swój potencjał osiągają znacznie lepsze wyniki niż fachowcy, którym brakuje poczucia zaangażowania – dlatego to tak ważne, aby testować kadrę pod kątem najlepszego dopasowania do stanowiska.

 

Ewaluacja

Dane na temat możliwości i umiejętności pracowników mogą nam również posłużyć przy planowaniu ewaluacji podjętych projektów. Sprawdzamy wtedy sposób i stopień wykorzystania przez pracowników swoich talentów oraz to, jak przekładają się one na stopień realizacji założeń projektowych. Skuteczna ewaluacja jest niemal tak samo istotna jak sam projekt, zarówno przy sukcesach, jak i porażkach – warto dobrze się do niej przygotować i czerpać doświadczenie z jej wyników.

 

Sprawdź swój zespół

Dzięki aplikacji do badań kompetencji możemy także sprawdzić zatrudniany zespół pod kątem jakości współpracy grupowej. Otrzymujemy dzięki temu dane, które mogą pozwolić nam dokonać odpowiednich przesunięć i zmian kadrowych. Dzięki temu mamy większą szanse na stworzenie idealnego zespołu, który swoimi sukcesami wpłynie na prestiż firmy. Poznając osobowość i mocne strony pracowników mamy możliwość lepszego wykorzystania potencjału grupy, a także przewidzenie zarówno naszych szans, jak i trudności. Dobrze dobrany zespół poradzi sobie ze wszystkimi przeciwnościami dzięki różnorodnym uzupełniającym się kompetencjom.

 

Badanie potrzeb

Wiadomo, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Warto inwestować w ten kapitał, a w tym, żeby robić to mądrze i celnie wspierać kadrę pomóc mogą badania kompetencji. Pozwolą one dowiedzieć się wiele na temat potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Szczególnie istotne będzie rozpoznanie realnego potencjału pracownika, którego planujemy awansować. Uzupełnienie wiedzy i umiejętności może okazać się niezbędne, aby zadowalająco sprostał nowym obowiązkom. W ten sposób unikniemy zbędnych wydatków i będziemy mieli możliwość stworzenie spójnego planu podnoszenia kompetencji w zespole.