Zadowolenie pracownika jako podstawa jakości

program do gabinetu, elektroniczna dokumentacja medyczna

Wdrążając nowe projekty należy zastanowić się, w jaki sposób wpłyną one na dotychczas prowadzone działania. Innowacyjne oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje możliwość wprowadzania rozwiązań, których efekty można w bardzo prosty sposób kontrolowania. Co więcej podejmowanie takich działań w pozytywny sposób oddziałuje na odczuwaną satysfakcję z pracy przez pracowników.

 

O pracowniku należy mówić z różnych perspektyw

Zadowolenie z pracy należy traktować jako reakcję psychiczną. Przy czym posiada ona charakter indywidualny i bierze się ze stopnia realizacji potrzeb pracowników, do których zalicza się:

Zaspakajanie tych potrzeb wpływa na zaangażowanie pracownika w powierzone zadanie. Zaś oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szansę na ułatwienie wykonywanych obowiązków, co przekłada się na stopień satysfakcji.

 

Rozwiązania mają być efektywne

Wprowadzając rozwiązania, które mają przyczynić się do zwiększenia satysfakcji odczuwanej przez pracowników należy pamiętać, że zadowolenia nie nastąpi wtedy, gdy zostaną usunięte czynniki wpływające na odczuwane niezadowolenie. Taki rozwiązanie eliminuje czynniki powodujące owy negatywny stan, ale przy tym w żaden sposób nie wpływa na podnoszenie poziomu zadowolenia. Wzbudzanie satysfakcji związane jest z operowaniem tymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na zadowolenie.

 

Satysfakcja pozwala działać lepiej

Pracownik, który jest usatysfakcjonowany (co wspiera wykorzystanie oprogramowań dla gabinetów lekarskich w dziedzinie medycyny):

W takiej sytuacji satysfakcja stanowi miernik efektywności organizacyjnej. Dla indywidualnego pracownika wykonywana praca stanowi jeden z wyznaczników jakości jego życia oraz jego ocenę. O zadowoleniu można mówić z uwzględnieniem jednej z dwóch płaszczyzn:

 

Za satysfakcją idzie jakość

Mając na uwadze cele rozwojowe można we właściwy sposób zarządzać posiadanymi zasobami oraz wprowadzać rozwiązania koncentrujące się na zaspakajaniu potrzeb pracowników. Przy czym oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego otwiera możliwość podnoszenia jakości wykonywanej pracy i czerpanej z niej satysfakcji.