W jakich celach przeprowadza się badania marketingowe branży budowlanej?

badania rynku

Badania marketingowe branży budowlanej są podstawą, aby przedsiębiorstwa działające w tym sektorze rynku podejmowały odpowiednie decyzje i zwiększały swą konkurencyjność względem rywali. Dlaczego jeszcze się je przeprowadza i jak wygląda realizacja?

 

Specyfika badań marketingowych branży budowlanej

W każdym sektorze rynku podstawą jest znajomość grupy docelowej i jej preferencji. Trzeba jednak opierać się na rzetelnych i bieżących danych, które można pozyskiwać przede wszystkim dzięki badaniom marketingowym.

Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku sektora budowlanego i różnych jego interesariuszy, od producentów, przez dystrybutorów, aż po sprzedawców. Aby uzyskać te jakże użyteczne dane, przeprowadza się badania marketingowe branży budowlanej. Zleca się je do zewnętrznych jednostek badawczych, które nie tylko dobierają odpowiednie metody analizy, ale też przygotowują ankiety czy podsumowują uzyskane wyniki.

Taką działalność prowadzi istniejące już od 16 lat Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, którego eksperci realizują badania dla przedsiębiorstw wielu różnych sektorów.

 

W jakich celach przeprowadza się badania marketingowe branży budowlanej?

Głównym celem realizacji jakichkolwiek badań marketingowych jest zawsze lepsze poznanie grupy docelowej. Korzyści z tego są oczywiste i obejmują m.in.:

Kolejnym celem, dla którego realizuje się badania marketingowe branży budowlanej jest odkrycie nisz produktowych. Ich zidentyfikowanie wymaga jednak bardzo uważnego analizowania wyników i niepomijania żadnych uzyskanych informacji. Mogą one bowiem stanowić potężne źródło inspiracji i sugestii, które mogą pomóc w stworzeniu produktów nowych lub o nowych cechach.

Następnym motywem przyświecającym realizacji badań marketingowych branży budowlanej jest sprawdzenie skuteczności reklam. Dzięki ankiecie można bowiem skontrolować:

 

Jak przeprowadza się badania marketingowe branży budowlanej?

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod do przeprowadzania badań marketingowych jest technika CAWI. Polega ona na rozsyłaniu ankiet za pomocą Internetu, co znacznie przyspiesza uzyskiwanie danych oraz ułatwia ich późniejszą analizę. CAWI pozwala dotrzeć też do reprezentatywnej grupy osób. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® posiada własną platformę Badanie-Opinii.pl służącą do realizacji CAWI i bazę tę tworzy ponad 150 tys. ankietowanych.

Dzięki temu podmiot zlecający badanie marketingowe branży budowlanej (czy również każdej innej) ma pewność, że dotrze ono do odpowiedniej grupy osób i zagwarantuje reprezentatywne wyniki.

Cele realizacji badań marketingowych branży budowlanej są dość kompleksowe, warto więc jeszcze przed zdecydowaniem się na ich przeprowadzenie w sposób dokładny je określić. Wszystko po to by uzyskać informacje, które będą firmie na bieżącym etapie działalności najbardziej potrzebne.