Strategia marketingowa. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

badania rynku

Ogólny plan firmy, mający na celu dotarcie do potencjalnych konsumentów i przekształcenia ich w klientów produktów lub usług dostarczanych przez firmę. Strategia marketingowa zawiera propozycję wartości firmy, kluczowe komunikaty o markach, dane demograficzne dotyczące docelowych klientów oraz inne informacje zebrane podczas badań wysokiej jakości. Strategia marketingowa są przygotowane i tworzone przez profesjonalistów ds: badań marketingowych, statystyki, badań rynku, analiz matematycznych, badań społecznogospodarczych.

 

Strategia marketingowa, a plan marketingowy

Strategia marketingowa informuje o planie marketingowym, który jest dokumentem uszczegóławiającym poszczególne rodzaje działań marketingowych prowadzonych przez firmę oraz zawiera harmonogramy wdrażania różnych inicjatyw marketingowych. Dobra strategia marketingowa powinna być rozplanowana na dłuższy etap rozwoju firmy niż indywidualne poszczególne plany marketingowe, ponieważ zawierają propozycje wartości i inne kluczowe elementy marki firmy, które na ogół są spójne w długim okresie czasu. Innymi słowy, strategie marketingowe obejmują informacje, które można o dużym znaczeniu, które można wykorzystać w długim okresie czasu, podczas gdy plany marketingowe określają szczegóły logistyczne poszczególnych kampanii marketingowych.

 

Co powinna uwzględniać strategia marketingowa?

Strategia marketingowa powinna być dostosowana do specyfiki rynku, na którym zostanie wykorzystana dana strategia. Ponadto ważne jest uwzględnienie:

 

Zindywidualizowany proces badań na potrzeby strategii marketingowej najlepiej przeprowadzą eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Biorąc pod uwagę specyfikę działań klienta, jak również sytuacji rynkowej eksperci BioStat® oferują realizację badań naukowych.

 

Oferta badawcza

Pośród oferty badawczej właściciele firm znajdą:

 

Szybkie i rzetelne badania pozwolą na dostarczenie dokładnych danych do prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych. Ciesz się zaufaniem konsumentów. Skontaktuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.