Różne metody przeprowadzania badań ilościowych – CATI, CAWI oraz CAPI

badania rynku

Ciągle rozwijająca się technologia pozytywnie wpływa na sektor przeprowadzania badań rynku. Z biegiem czasu możemy zauważyć zwiększającą się liczbę możliwości sposobów przeprowadzania badań. Obecnie w badaniach ilościowych wyróżniamy badania CATI, CAWI oraz CAPI, które są chętnie wykorzystywane przez osoby realizujące badania. Warto jednak przed wybraniem metody badawczej zapoznać się z ich różnicami i wybrać najlepszą opcję dla naszego projektu.

 

Metoda badawcza CATI

W badaniach CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) wywiad przeprowadzany jest telefonicznie przez ankieterów wspomaganych oprogramowaniem komputerowym, które umożliwia zebranie danych i zaplanowanie wywiadu w zależności od czasu i dostępności respondenta. Metoda ta zapewnia wysoką jakość zbierania danych, ponieważ ankieter kieruje się oprogramowaniem w administrowaniu pytaniami, co pozwala na uniknięcie błędów interpretacyjnych.. W przypadku prowadzenia rozmowy telefonicznej nie ma możliwości dzielenia się z respondentem bodźcami, zdjęciami, czy filmami wideo. Metodologia oferuje dobry stosunek jakości do ceny i optymalizację czasu. Metoda CATI jest również odpowiednia dla badań, w których respondenci są rozproszeni geograficznie lub dla celów B2B, ponieważ możliwe jest zaplanowanie wywiadu w oparciu o dostępność respondenta.

 

Metoda badawcza CAWI

W ankietach CAWI (Computer-Assisted Web Interview) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłany jest link, pod którym respondent ma dostęp do wypełnienia badania. Możliwe jest dzielenie się bodźcami wizualnymi i dźwiękowymi. Metoda ta umożliwia dotarcie do dużej liczby respondentów w bardzo ograniczonym przedziale czasu. Ludzie są autonomiczni w wypełnianiu kwestionariusza i mogą to zrobić w wybranym przez siebie czasie. Oferuje ona najlepszą efektywność pod względem kosztów i czasu. Wszelkie ograniczenia związane są z brakiem kontaktu z ankieterami i ryzykiem porzucenia ankiety przez respondenta bez wypełnienia wywiadu. Nie ma ograniczeń geograficznych a w dobie rozwijającego się Internetu można przeprowadzić badanie CAWI na każdej grupie społecznej.

 

Badania CAPI

W badaniach CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) wywiad jest przeprowadzany twarzą w twarz przez ankieterów, którzy posiadają komputer lub tablet, na którym można zaznaczać odpowiedzi. Jest to metoda pozwalająca na bezpośredni kontakt z respondentem, która pomaga w wypełnieniu kwestionariusza, zarówno pod względem bodźców, jak i ewentualnych wyjaśnień, jeśli jest to konieczne. Liczba wywiadów, które mogą być przeprowadzane codziennie, jest jednak bardziej ograniczona, niż w przypadku innych metod, a także geograficzny obszar odniesienia. Co więcej, koszty mogą być również bardziej znaczące, niż w przypadku innych metod gromadzenia danych. Metodologia CAPI jest wskazana w przypadku złożonych badań z długimi i ustrukturyzowanymi kwestionariuszami, w których obecność ankietera może wyjaśnić pytania, sposób wypełnienia kwestionariusza, lub zaprezentować w odpowiedni sposób filmy wideo lub bodźce różnego rodzaju. Docelowymi odbiorcami tej ankiety mogą być osoby, do których nie ma łatwego dostępu telefonicznego, bądź które mają niewielkie doświadczenie komputerowe, lub gdy zamierzają odnieść się do specyficznie zlokalizowanej populacji (np. bywalcy centrów handlowych, obszarów zainteresowania, punktów skupienia, itp.)

Poznając podstawowe cechy tych metod możemy zastanowić się, która z nich będzie dla naszego badania najbardziej odpowiednia. Musimy zastanowić się nad celem badawczym, dostępnością funduszy i czasu, a także grupą respondentów. Każda z tych metod ma inne cechy, więc wybierając metodę badawczą mamy szeroki wachlarz możliwości.